Kontakt


FUB

Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

Besöksadress:
Industrivägen 7
171 48 Solna

Postadress:
Box 1181
17123 Solna

Tel: 08-508 866 00
Fax: 08-508 866 66
E-post: fub@fub.se


Stiftelsen ALA

Anpassning till liv och arbete

Besöksadress:
Industrivägen 7
171 48 Solna

Tel: 08-508 866 32
Fax: 08-508 866 66
E-post: stiftelsen.ala@ala.fub.se