Videosekvenser

De inspelade videosekvenserna är ett komplement till boken Med kommunikation i sikte. Sociala nätverk som modell för samverkan och utveckling av samspel och kommunikation. De är inspelade i naturliga sammanhang där personer som ingått i nätverksarbetet finns, d.v.s. i skola, fritid, hem, daglig verksamhet. Syftet med dem är att ge inspiration, stå som några exempel på situationer, aktiviteter, metoder som kan stödja fortsatt utveckling av samspel och kommunikation. De kan också användas samtalsunderlag i praktiskt socialt nätverksarbete.

Filmerna har blandad kvalité, såväl ljud- som ljusmässigt. De är inspelade i olika vardagliga sammanhang, med olika kameror och av olika filmare. Ljud och röster blir än mer förstärkta än de kanske är i realiteten. Det kan dock vara ett observandum att många kringljud finns i exempelvis ett klassrum. Det finns ett medvetet val att spela in videosekvenser på detta sätt; med andra ord att göra det praktiskt möjligt att göra inspelningar i varierande situationer och störa kommunikationen och individen/individerna så lite som möjligt. Den som ser och diskuterar sekvenserna får ha överinseende med detta. Det finns också ett medvetet val att inte texta eller översätta dialoger som förekommer i sekvenserna. Andemeningen är att fånga olika samspels och kommunikationssituationer, d.v.s. om att göra sig förstådd och själv förstå, inte dialogen i sig. Istället finns en introduktion till varje sekvens och oftast en kommentar efter avslutad sekvens